• چاپ

سيم جوش هاي ويژه جوشكاري آلياژهاي مس

ML Cu AL 8

ER Cu AL-A1

DIN 1733: SG-Cu AL 8

اين آلياژ براي پوشش دادن فولاد، از جمله فولادهاي ريختگي، آلياژهاي نيكل و همچنين قطعاتي كه جنبه تزييني دارند به كار مي رود و همچنين، انتخابي فوق العاده براي Metal Spraying مي باشد.از ويژگي هاي بارز اين آلياژ مي توان به مقاومت خوردگي آن در محيط آب دريا و در محيط هاي اسيدي و همچنين مقاومت به فرسايش (رفتگي) آن اشاره كرد. به طور متداول از اين آلياژ مي توان براي جوشكاري ورق هاي گالوانيزه استفاده كرد.

اين سيم جوش در صنايع دريايي( پروانه كشتي، پمپ، محورها"shafts "، شيرها"Valves "، ياتاقان"Bearing ")، صنايع شيميايي( مبدل هاي گرمايي، چرخ دنده ها، لوله ها، Sleeves ، Gate Valves

صنايع خودرو سازي( تعميرات ونگهداري قطعات ماشين، ياتاقان و ورق هاي گالوانيزه)، صنايع ساخت وساز(پوشش آلومنيوم- برنز، فولادها) و به طور كلي براي پوشش ضد سايش به كار مي رود.

ML Cu AL 9 Fe

DIN 1733: SG-Cu AL10 Fe

ER Cu ALA2

آلياژي است با پايه برنز آلومنيوم كه براي اتصال آلياژهاي برنز آلومينيوم و آلياژهاي با تركيب مشابه( منيزيم، سيليسيم، برنزو آلياژهاي نيكل-مس) به كار مي رود. اين سيم جوش براي جوشكاري قطعاتي كه نياز به مقاومت خوردگي در آب دريا دارند مناسب مي باشد. همچنين براي جوشكاري آلياژهاي غيرهمجنس( براي مثال مس و فولاد، برنز و چدن) به كار مي رود. اين سيم جوش گزينه اي بسيار عالي براي Metal Spraying مي باشد.

ML CuMn 13 AL7

AWS A5.7 :ER Cu Mn AL

DIN 1733: SG-Cu Mn 13 AL7

سيم جوشي است حاوي منگنز، نيكل، آلومنيوم و برنز، مناسب براي اتصال قطعات چدني و جوشكاري قطعات هم جنس. كاربردهاي سطحي براي قطعات چدني و فولادي از ديگر موارد استفاده اين سيم جوش مي باشد.

پوشش دهي با اين آلياژ، باعث ايجاد مقاومت بالا در برابر خوردگي، فرسايش و پوسيدگي مي شود. كاربردي فوق العاده در صنايع دريايي، نيروگاهي و شيميايي براي توليد پروانه ها، پمپ ها و قطعاتي كه در محيط آب دريا استفاده مي شوند دارد.

MLCu Si3

AWS A5.7 : ER CuSi – A

DIN 1733 :SG- CuSi3

اين آلياژ براي جوشكاري GMAW قطعات با پايه مس مانند سيليسيم، مس، روي، ورق هاي گالوانيزه و فولادي مناسب است. از اين سيم جوش مي توان در ساخت قطعات تزييني، جوشكاري ورق هاي گالوانيزه و همچنين پوشش دهي فولاد با استفاده از روش هاي MIG وTIG استفاده كرد.همچنين اين آلياژ براي پوشش دهي آلياژهاي مس، فولادهاي حاوي كربن- منگنز و چدن مناسب است.

ML Cu Sn

AWS A5.7 :ERCu

DIN 1733: SG-Cu Sn

اين نوع سيم مسي، براي جوشكاري با كيفيت بالا و با روش هاي MIG و TIG مناسب است. از خواص بارز آن مي توان به سياليت بالاي آن اشاره كرد. همچنين با توجه به وجود عناصر دي اكسيد كننده در اين آلياژ، جوش حاصل بسيار يكپارچه و بدون تخلخل خواهد بود.

ML Cu Sn6

AWS A5.7 : ER CuSn –A

DIN 1733 :SG – Cu Sn 6

اين سيم برنزي، حاوي مقدار زيادي قلع بوده و براي روش هاي جوشكاري MIG و TIG مناسب مي باشد. همچنين در ساخت قطعات تزييني كاربرد دارد. شايان ذكر است خواص سطحي مطلوبي مانند سختي بالا براي تعمير سطوح ساييده شده با فلز پايه مشابه، از ويژگي هاي اين آلياژ مي باشد.