• چاپ

محصولات جوشكاري ويژه آلياژهاي مقاوم در برابر دماهاي بالا 

محصولات ويژه كار در دماهاي بالا

محصولات گروه 308H براي جوشكاري فولادهاي زنگ نزن پركربن طراحي شده اند و در دماهاي بين 400 تا 800 درجه سانتي گراد به كار مي روند.

محصولات گروه 309 اين بخش، با 309L و 309Mo كه براي جوشكاري فلزات غير همجنس به كار مي روند متفاوت بوده و با كربن و آهن كنترل شده و مخصوص كار در دماهاي بالا مي باشند.

اقلام گروه هاي 330، 800 و HP40 براي جوشكاري دامنه گسترده اي از آلياژهاي آستنيتي به كار مي روند كه نياز به مقاومت در برابر خزش، خوردگي داغ و اكسيداسيون داشته باشند.