English

 

پاك كننده ها

ژل هاي پاك كننده:

ژل هاي پاك كننده PELOX رنگ هاي باقي مانده، پوسته ها و خوردگي هاي ايجاد شده بر روي سطوح جوشكاري و يا سطوح تحت تاثير حرارت بالا را در محصولات ساخته شده از فولاد زنگ نزن از بين مي برد.