English

 

محصولات جوشكاري ويژه فولادهاي كم آلياژ  A:

محصولات ويژه فولادهاي كم آلياژ شامل محصولات  CrMo مقاوم به خزش

اين گروه شامل الكترودهايي است كه براي مصارف عمومي مهندسي و سازه هاي فولادي (از فولادهاي داراي مقاومت كششي متوسط گرفته تا فولادهاي تخصصي مقاوم به حرارت وانواع CrMo مقاوم به خزش) به كار مي روند. پودري كه سطح اين الكترود ها را مي پوشاند از نوع كم هيدروژن بوده و داراي مقاومت زيادي در برابر جذب رطوبت مي باشد. پودر پوشاننده تمامي سيم جوش هاي اين گروه نيز كم هيدروژن و روتيلي مي باشد.