• چاپ

محصولات جوشكاري ويژه فولادهاي زنگ نزن(Stainless Steel )

محصولات ويژه فولادهاي زنگ نزن مارتنزيتي

فولادهاي زنگ نزن مارتنزيتي آلياژهاي آهن- كروم با 12 الي 17 درصد كروم و مقدار كافي كربن مي باشد. مقاومت به خوردگي اين آلياژها نسبت به فولادهاي زنگ نزن فريتي و آستنيتي ضعيف است. محصولات گروه 410 اين بخش، از نوع مارتزيني مي باشند. با افزودن ميزان كروم، محصولات گروه 430 و446 حاصل مي شوند كه نوع فريتي محسوب مي شوند. اين بخش شامل محصولاتي است كه ويژگي ها و تركيباتي نزديك به فولادهاي معمول مارتزيني را از خود نشان مي دهند. اغلب انها از نوع كم هيدروژن بوده و از پوشش پودر روتيلي جهت استفاده در وضعيت هاي تخت، عمودي و افقي برخوردارند.

 

محصولات ويژه فولادهاي زنگ نزن آستنيتي

گستره وسيعي از فولادهاي زنگ نزن را، فولادهاي آستنيتي تشكيل مي دهند. اين فولادها به علت مقاومت در برابر خوردگي و شكل پذيري مطلوب، براي كاربردها ي مهندسي خواص مطلوبي دارند. اقلام مصرفي اين بخش با ويژگيهاي فولادي آستنيتي سازگار بوده و برخي از انها جهت كاربردهاي خاص طراحي شده اند. اغلب الكترودهاي موجود در اين بخش، براي تسهيل كاربري داراي پوشش روتيلي اسيدي مي باشند.

 

محصولات 309L و309Mo ويژه جوشكاري فلزات غيرهمجنس

به علت تطبيق پذيري بالا، محصولات جوشكاري نوع 309L و 309Mo از پر مصرف ترين محصولاتي هستند كه براي جوشكاري فلزات غير همجنس به كارمي روند. بيشترين كاربرد 309L در مواردي است كه يكي از فلزات تحت جوشكاري فولاد زنگ نزن و ديگري فولاد كم آلياژ و يا Mild Steel باشد.محصولات گروه 309Mo نيز براي فولادهاي فريتي مناسب بوده و در اين زمينه با گروه 312 رقابت مي كنند.

 

محصولات ويژه فولادهاي سوپر آستنيتي، دوپلكس و سوپر دوپلكس

با اينكه فولادهاي زنگ نزن دوپلكس و سوپرآستنيتي، دو گروه متمايز آلياژي به شمار مي آيند، هر دو براي مقاومت در برابر خوردگي شديد به كار مي روند و در برخي موارد با يكديگر رقابت دارند. انواع دوپلكس داراي استقامت بالاتري مي باشند. هردو نوع مذكور مقاومت بسيار بالاتري  در برابر خوردگي تنشي( در مقايسه با نوع آستنيتي) دارند. با بالا رفتن درصد كروم، موليبدن و نيتروژن، مقاومت عمومي اين محصولات در برابر خوردگي و حفره دار شدن (Pitting ) در محيط هاي كلر دار افزايش مي يابد.